Podpisano umowę na realizację „Przebudowy ulicy Piłsudskiego”.

25.01.2019

Dzisiaj, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza Miejskiego przy ul. Religi 1, odbyło się uroczyste podpisane umowy na realizację „Przebudowy ulicy Piłsudskiego”. Podpisy pod dokumentem złożyli: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch oraz prezes zarządu firmy PBD „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. Andrzej Zygmunt, wykonawca inwestycji.

Rozpoczynamy w Zabrzu duże przedsięwzięcie, którego celem będzie usprawnienie komunikacji w naszym mieście. To inwestycja, na którą czekali wszyscy mieszkańcy. Remont ulicy Piłsudskiego wpłynie na komfort poruszania się po naszym mieście – mówiła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, główny inżynier miasta Grzegorz Janecki, dyrektor MZDII w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch, przedstawiciele wykonawcy inwestycji – firmy PBD „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. – prezes zarządu Andrzej Zygmunt oraz wiceprezes zarządu Michał Staszewski.

Inwestycja podzielona będzie na trzy etapy:

  • przebudowa ulicy Piłsudskiego od ulicy Roosevelta do wiaduktu kolejowego
  • przebudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego
  • przedłużenie ul. Piłsudskiego do ul. Szkubacza.

24 grudnia zakończono weryfikację ofert złożonych w postępowaniu pn. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGOPOL – ZW” Sp. z o.o. z Katowic.

Zakres robót będzie obejmował:

  • wymianę podbudowy i nawierzchni ulicy Piłsudskiego
  • przebudowę skrzyżowań ul. Piłsudskiego z ulicami: Chłopską, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego
  • budowę i przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej
  • przebudowę zabezpieczeń urządzeń elektroenergetycznych nN i SN
  • przebudowę i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych.

Wartość umowy wynosi 8 224 547,74 zł, a planowany termin zakończenia prac szacowany jest na wrzesień 2019 roku.