Rusza remont torowisk w Zabrzu

23.01.2019

Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji torowisk tramwajowych w Zabrzu. Dziś w Ratuszu Miejskim w tej sprawie odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.Prezes Tramwajów Śląskich S.A. omówił zakres realizowanej inwestycji. Rozmawiano m.in. o kolejności zadań, koordynacji podejmowanych prac z innymi inwestycjami realizowanymi w mieście oraz przygotowywanym harmonogramie.

Zadanie realizowane będzie w ramach działania pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Modernizowany będzie m.in. odcinek torowisk tramwajowych wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi. Wyłoniony został wykonawca na ten odcinek. Prace ruszą w lutym. Kolejne zadania są procedowane.