Budynek Cechowni zyska nowe oblicze

23.01.2019

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przeprowadza kompleksowy remont budynku dawnej Cechowni przy ul. Wolności 387. Powstaną magazyny na eksponaty, sala do prezentacji eksponatów oraz pracownia na drobne zabiegi konserwatorskie.Wartość inwestycji wynosi 7 111 380,90 zł. Zakres obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, naprawę elewacji, przemurowanie istniejących ścian nie nadających się do wykorzystania z uwagi na zły stan techniczny, wykonanie nowej podłogi na gruncie, stropu nad piwnicą, dachu, ścian wewnętrznych, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac wykończeniowych. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm LK INWEST Sp. z o.o. oraz KBUD Sp. z o.o. Planowane zakończenie robót przypada na pierwszy kwartał 2020 roku.Jest to kolejna umowa dotycząca realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.