Zabrze przestrzenią rozwoju

Szkolenie „Równość = bezpieczeństwo”.

18.01.2019

Szanowni Państwo,

Szkolenie „Równość = bezpieczeństwo” skierowane jest wyłącznie do średnich firm (tj. zatrudniających od 50 do 249 osób), którym zależy na budowaniu wizerunku nowoczesnej firmy i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników. Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/ właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i chciałby lepiej znać swoje prawa.

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu?

Skondensowaną, przygotowaną w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy na temat prawa pracy, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi,
Przykłady działań/ dobre praktyki dotyczące budowania miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników w tym na etapie rekrutacji, w zakresie work-life balance, wynagradzania, motywowania,
Rozwiązania gotowe do wykorzystania:

wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
wyciąg z przepisów dotyczących równego traktowania;
ankietę do oceny miejsca pracy;
narzędzie do mierzenia luki płacowej;
pakiet wydrukowanych plakatów promujących równość szans w miejscu pracy;
równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób;

Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestniczącej;
Certyfikat udziału w szkoleniu dla firmy, potwierdzający jej zainteresowanie tematyką tworzenia miejsca pracy równych szans.

Szkolenie jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_rownosc_=_bezpieczenstwo_dla_srednich_firm_zatrudniajacych_od_50_do_249_osob