Zabrze przestrzenią rozwoju

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 podpisał porozumienie z Politechniką Śląską

17.01.2019

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marek Gzik oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu Maria Skrzypczyk podpisali 16 stycznia porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, w tym dyrektor Biura Prezydenta Miasta Jan Pawluch oraz społeczność ZSO nr 12.

Celem porozumienia jest objęcie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12, a tym samym rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych i naukowych, tworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży, pomiędzy nauczycielami ZSO nr 12 a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Inżynierii Biomedycznej.