Zakończono termomodernizację Domu Dziecka w Zabrzu

17.01.2019

Ponad milion zł kosztowała gruntowna termomodernizacja Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15. 17 stycznia odbyła się uroczystość, która wieńczyła realizację tego wieloetapowego zadania.

W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, wychowawcy oraz dzieci z Domu Dziecka w Zabrzu.

W ramach zadania pt. : „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15” wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przy gruncie oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych (wewnętrznych), wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Dodatkowe prace objęły również wymianę nowej instalacji odgromowej, nowe chodniki i schody zewnętrzne.

Zadanie pt. : „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15” zostało zrealizowane przy wsparciu środków zewnętrznych: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Koszty inwestycji wyniósł: 1 477 956,54 zł.