Otwarty konkurs ofert – w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

17.01.2019

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

W załączeniu treść ogłoszenia konkursowego.