Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze

17.01.2019

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanych w dniach:
– 20.01.2019 r. w godzinach od 800 do 1500, na terenach polno-leśnych przyległych do dzielnic Mikulczyce oraz Maciejów,
– 26.01. w godzinach od 800 do 1500, na terenach polno-leśnych przyległych do dzielnicy Makoszowy
dodatkowych polowaniach zbiorowych.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.