Nabór wniosków w ramach „ Programu wyrównywanie różnic miedzy regionami III”

16.01.2019

Informujemy, że do dnia 11 lutego Miasto Zabrze prowadzi nabór wniosków w ramach
„ Programu wyrównywanie różnic miedzy regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych i prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  • W obszarze E Programu – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/ lub integracji osób niepełnosprawnych, wnioski należy składać bezpośrednio do Oddziału Śląskiego PFRON z siedzibą w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10/8 do dnia 31 października 2019r.

Składanie wniosków oraz informacja odnośnie obszarów B,C,D,G : Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej , ul. Wolności 286 , pokój 207, tel. 32 373 34 67.

Aktualne kierunki działań i warunki brzegowe znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl