Raport z uspołecznienia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017-2026

14.01.2019

Od 28 października do 22 listopada br. w naszym mieście odbywały się konsultacje społeczne dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017 – 2026. W trakcie spotkań zebrane zostały uwagi i wnioski od mieszkańców.

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców miasta Zabrze z założeniami, wizją i celami rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością w okresie pomiędzy 2017 a 2026 rokiem oraz poznanie ich opinii w tym zakresie. Konsultacjom społecznym poddana została również kwestia lokalizacji węzłów przesiadkowych z parkingami. Zostały one zorganizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Poza konsultacjami społecznymi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w internecie w okresie 12 października – 22 listopada aktywny był formularz internetowy, w ramach którego mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi do Planu Mobilności.
Wyniki konsultacji społecznych zostaną upublicznione po zatwierdzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017 – 2026.

W załączeniu raport z procesu uspołecznienia dokumentu.