Zabrze przestrzenią rozwoju

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze

11.01.2019

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanym w dniu 24.02.2019 r. w godzinach od 800 do 1300 polowaniu zbiorowym, na terenie obwodu łowieckiego nr 130.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze w menu przedmiotowym aktualności, pod poniższym linkiem:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/obwieszczenie-prezydenta-miasta-zabrze-1
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem:
http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.