Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze

10.01.2019

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033)
podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanym w dniu 12.01.2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 polowaniu zbiorowym, na terenie obwodu łowieckiego nr 122.
 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.