Bezpieczeństwo mieszkańców

09.01.2019

8 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu odbyła się coroczna odprawa podsumowująca wyniki funkcjonariuszy w 2018 roku. Podczas narady omówiono wyniki pracy osiągnięte w minionym roku oraz cele i założenia na rok bieżący.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Zastępca Prezydenta Krzysztof Lewandowski, Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Zabrze Joachim Wienchor, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, mł. insp. Marek Nowakowski, Komendant Miejski Policji w Zabrzu, Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu Zbigniew Juskowiak oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. Kamil Kwosek.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że troska o bezpieczeństwo zabrzan to jeden z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu. Stąd w tym zakresie miasto konsekwentnie wspiera funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Wsparcie dotyczy zarówno dofinansowania remontu budynku komendy i komisariatów, współfinansowania zakupu radiowozów, organizowania dodatkowych patroli czy dofinansowania zakupu alkomatów i narkotestów.

W 2018 roku z budżetu Zabrza przeznaczono 143 000 zł na zakup nowych radiowozów, 200 000 zł na służby dodatkowe funkcjonariuszy, 32 000 zł na zakup narkotestów i alkomatów oraz 20 000 zł na organizację służb dodatkowych prowadzonych przez adeptów Szkoły Policyjnej w Katowicach. W 2019 roku miasto także wspierać będzie policję przekazując m.in. 200 000 zł na organizację dodatkowych patroli poprawiających bezpieczeństwo w mieście oraz 10 000 zł na organizację służb dodatkowych prowadzonych przez adeptów Szkoły Policyjnej w Katowicach.

Komendant Miejski Policji w Zabrzu mł. insp. Marek Nowakowski przypomniał o najważniejszych wydarzeniach minionego roku i przedstawił informację o wynikach pracy osiągniętych przez poszczególne wydziały KMP. Podsumował także prowadzone przez komendę inwestycje oraz współpracę z władzami miasta, radą miejską, strażą pożarną, strażą miejską jak również współpracy z zabrzańską prokuraturą. Następnie komendant przypomniał wprowadzone programy policyjne takie jak „Twoja Komenda” i „Dzielnicowy Bliżej Nas”, a także poruszył zagadnienia związane z realizacją mapy zagrożeń na terenie Zabrza.

Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński podziękował zabrzańskim policjantom za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie zadań. Wskazał, że poprzez systematyczną pracę zabrzański garnizon jest jedną z wyróżniających się jednostek.

Źródło:zabrze.slaska.policja.gov.pl