Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja Zimowa 2018/2019

04.01.2019

Do końca marca br. potrwa na terenie naszego miasta "Akcja Zimowa"

Przypominamy, iż odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem jest Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu (więcej o Akcji Zimowej na stronie MZDiII: https://mzdii.zabrze.pl/pl/component/content/article?id=323&Itemid=350).

Usuwaniem śliskości i śniegu oraz utrzymaniem czystości w ramach tego zadania zajmuje się wyłoniony w przetargu wykonawca – konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zabrze wraz z F.C.C. Polska Sp. z o.o. Zabrze.

Odpowiedzialnym za egzekwowanie obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników jest Straż Miejska w Zabrzu.

W godzinach pracy MZDiII dyżur związany z “Akcją Zimową” pełniony jest pod nr telefonu: 32/ 277-68-00. W dni robocze, w godz. 7.30-15.30, a także od godz. 15.30 w piątek do godz. 7.00 w poniedziałek dyżurują pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Zabrzu pod nr tel.: 32/ 373-33-88. Zgłoszenia przyjmuje także Policja (112 lub 997) i Straż Miejska (986).

W czasie zimy nie bądźmy obojętni i reagujmy na sytuację osób bezdomnych oraz zwierząt. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie!

Na terenie Zabrza osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie i pomoc w następujących miejscach:
– Dom Noclegowy, ul. Trocera 63, tel.: 32/ 271-26-39;
– Ośrodek Wsparcia dla Kobiet, ul. Ofiar Katynia 48, tel.: 32/ 630-11-20;
– Dom Świętego Brata Alberta Przytulisko, ul. Kochanowskiego 26, tel.: 32/ 630-11-23;
– Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych, ul. Stalmacha 7, tel.: 695-950-656;
– Dom Pokora dla osób bezdomnych Szkoła nowego życia, ul. Pawliczka 16, tel.: 32/370-15-34.

Na wychłodzenie narażone są też zwierzęta. Jeśli zobaczysz zmarzniętego zwierzaka – nie wahaj się – dzwoń pod telefon interwencyjny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Zabrzu – 505 125 974.

W ramach „Akcji Zimowej” dzielnicowi z KMP w Zabrzu oraz Straż Miejska na bieżąco patrolują miejsca, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została uruchomiona, jak co roku, całodobowa infolinia dla bezdomnych. Pod bezpłatnym numerem telefonu 987 można uzyskać informacje o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Więcej: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych.
Państwowa Powiatowa Straż Pożarna realizuje jak co roku kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” https://www.youtube.com/watch?v=ELWnVccqDSE