Zarządzenie prezydenta miasta – polityka zdrowotna

27.12.2018

Przypominamy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach II celu operacyjnego „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.