Zabrze przestrzenią rozwoju

Wyłoniono firmę, która przebuduje ulicę Piłsudskiego

27.12.2018

24 grudnia zakończono weryfikację ofert złożonych w postępowaniu pn. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego” i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcą robót w ramach tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGOPOL – ZW” Sp. z o.o.

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po upływie terminu składania odwołań i środków ochrony prawnej wynikających z procedury przetargowej. Prace powinny zakończyć się we wrześniu 2019 roku. Jest to pierwszy etap przebudowy ulicy Piłsudskiego – inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców. Zakres robót obejmie m.in.: rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań ulic: Chłopskiej, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego, wymianę podbudowy i nawierzchni ulicy Piłsudskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji dostępne są na stronie internetowej MZDiII: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95