Wystawiania podpisów CC SEKAP

24.12.2018

Informuję, że z dniem 31.12.2018 r. wygasa umowa na utworzenie Urzędu rejestracji u Partnera nr 11/2013. W związku z powyższym od dnia 31.12.2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu nie będzie możliwości wystawiania podpisów
CC SEKAP.
Jednocześnie informuję, że wnioski o wystawienie podpisów CC SEKAP będzie można zrealizować wyłącznie w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice, tel. (32) 700 78 16.