Spotkanie opłatkowe Komendy Miejskiej Policji

20.12.2018

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu odbyło się dzisiaj tradycyjne spotkanie opłatkowe, w trakcie którego podsumowano działalność tej formacji w kończącym się właśnie roku kalendarzowym.

Troska o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto to priorytet dla władz Zabrza. Dlatego też współpraca samorządu z policją odbywa się na wielu płaszczyznach. Przykładowo, tylko w tym roku, 700 tys. zł zostało przeznaczone na termomodernizację i standaryzację obiektów Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Kolejne 200 tys. zł z budżetu miasta przeznaczone zostało na służby dodatkowe prowadzone na terenie miasta przez funkcjonariuszy .

– Jest to niezwykle ważne, że możemy jako samorząd tak ściśle współpracować z zabrzańską Policją na rzecz mieszkańców naszego miasta. Dzięki Wam każdy w Zabrzu może czuć się bezpiecznie. Życzę zdrowych i pogodnych świąt oraz spokoju podczas służby i w życiu prywatnym. – mówił w trakcie spotkania zastępca prezydenta miasta Krzysztof Lewandowski