Spotkanie opłatkowe w zabrzańskiej Straży Miejskiej

19.12.2018

W siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu odbyło się dzisiaj tradycyjne spotkanie opłatkowe, w trakcie którego podsumowano działalność tej formacji w kończącym się właśnie roku kalendarzowym.

Warto przypomnieć, że 18 lutego 1991 r. Rada Miejska w Zabrzu uchwałą Nr XV/128/92 uznała potrzebę powołania Straży Miejskiej w Zabrzu. Podstawy prawne do powołania Straży oraz do działania dla strażników wynikały bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Z biegiem czasu, szczególnie po roku 1997 r., zabrzańska Straż Miejska – na mocy specjalnej ustawy o strażach gminnych, która weszła wtedy w życie – przekształciła się w formację mundurową z prawdziwego zdarzenia i dziś służy ochronie porządku publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu.

W uroczystości, obok dyrektora Biura Prezydenta Miasta Jana Pawlucha, udział wzięli także m.in.: naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludność Urzędu Miejskiego w Zabrzu Artur Nowakowski oraz komendant Straży Miejskiej w Zabrzu Zbigniew Juskowiak.

– Dziękuję za wasz udział w życiu miasta oraz ciężką pracę na rzecz utrzymania czystości i porządku w Zabrzu. Realizujecie Państwo najpiękniejszą misję dawania ludziom poczucia bezpieczeństwa. Życzę wszystkim pracownikom spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wiele szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku – mówił w trakcie spotkania Jan Pawluch.