Mobilny Punkt Informacyjny w Zabrzu

17.12.2018

Urząd Miejski w Zabrzu oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach zapraszają na konsultacje Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje będą udzielane w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3 w dniu 17 grudnia 2018 r. w godzinach 12.00-14.30.
Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Kontakt bezpośredni:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
Tel. 32 77 40 172 / 193 / 194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl