VI edycja konkursu „Profilaktyk Roku 2018” – czekamy na zgłoszenia

10.12.2018

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, przedsiębiorców, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w VI edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2018”.

Konkurs „Profilaktyk Roku 2018” ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej – osoba oraz zespołowej – instytucja. Kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku” mogą zgłaszać: instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Każdy podmiot uprawniony może zgłosić jednego kandydata w kategorii indywidualnej oraz jedną instytucję w kategorii zespołowej.

Zgłoszenia kandydatur na formularzu zgłoszeniowym do tytułu „Profilaktyk Roku” należy dokonać osobiście, w terminie do 31 grudnia br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, pokój 201) z dopiskiem
„Profilaktyk Roku 2018” lub w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze).

W załączeniu:
– formularz zgłoszeniowy
– wzór uchwały zarządu
– oświadczenia do w/w konkursu + klauzula informacyjna.