Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej już obowiązuje

07.12.2018

Od 25 listopada br. obowiązują przepisy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem. Obecnie każdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może powołać zarządcę sukcesyjnego. Dzięki temu po śmierci przedsiębiorcy firma nie przestanie działać.
Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Ustawa wskazuje, że do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest: 1) powołanie zarządcy sukcesyjnego; 2) wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji; 3) dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego. Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
Ustawa przewiduje ustanowienie takiego zarządu przez samego przedsiębiorcę – na wypadek jego śmierci, bądź po jego śmierci – przez jego następców prawnych. W pierwszym przypadku powołanie zarządu sukcesyjnego wymaga formy pisemnej, w drugim przypadku wymagana jest forma aktu notarialnego.
Zarządca sukcesyjny może tymczasowo – bo przez dwa lata, a za zgodą sądu przez pięć lub do czasu działu spadku – może prowadzić firmę po śmierci właściciela.