Zabrze na Szczycie Miejskim "Miasta dla klimatu"

05.12.2018

Dzisiaj w Katowicach odbywa się Szczyt Miejski „Miasta dla klimatu” – jedno z kluczowych wydarzeń Szczytu Klimatycznego COP 24. Podczas tego spotkania przedstawiciele miast złożyli swój podpis pod Deklaracją Katowicką, która jest równoznaczna z deklaracją woli wpisania miast do platformy NAZCA – światowej bazy danych o praktycznych działaniach pro-klimatycznych.

W obradach biorą udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu: Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta oraz Grzegorz Janecki, główny inżynier miasta.

W Deklaracji Katowickiej, którą podpisali dzisiaj prezydenci, burmistrzowie i wójtowie znajdziemy m.in. odniesienie do zapisów Karty Lipskiej z 2007 r. dotyczących zintegrowanego podejścia do polityk miejskich i wskazujących na konieczność adaptacji miast do zmian klimatycznych oraz możliwość planowania rozwoju miast w sposób redukujący emisję dwutlenku węgla i wspierający jakość środowiskową obszarów miejskich w duchu zrównoważonego rozwoju. Znalazło się tam także nawiązanie do Porozumienia Paryskiego na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu ratyfikowanego przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej 7 października 2016 r., którego celem jest wzmocnienie globalnej reakcji na zagrożenia związane ze zmianą klimatu, w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 – W Zabrzu podejmujemy wiele przedsięwzięć, których celem jest poprawa jakości powietrza i dbałość o środowisko naturalne. Przykładem jest program termomodernizacji przedszkoli, szkół i obiektów użyteczności publicznej. Od 2009 r. realizujemy Program Ograniczania Niskiej Emisji – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Oprócz PONE miasto dofinansowuje właścicielom i najemcom lokalów mieszkalnych zmianę systemu ogrzewania tzw. małe PONE. Pozyskujemy tez dla zabrzan środki zewnętrzne. Przykładem inicjatyw proekologicznych są też działania związane z projektem pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki”. W celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców realizujemy projekty oświatowe oraz konferencje naukowe z udziałem ekspertów.