Konkurs „Wolontariusz Roku” rozstrzygnięty

05.12.2018

Na wniosek Kapituły, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik nadała nominacje i tytuły „Wolontariusz Roku” społecznikom działającym na rzecz środowiska lokalnego. Wręczenie tytułów i nominacji nastąpi podczas uroczystej „Gali Wolontariatu”, która odbędzie się 7 grudnia w zabrzańskim Multikinie o godz. 16.00.

Tytuł „ Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy społecznej. Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, korzystające z pomocy wolontariuszy. Każda organizacja zgłasza jednego kandydata i jeden zespół.

W tegorocznej edycji w kategorii indywidualnej tytuł „Wolontariusza Roku” otrzymali:

Magdalena Gburek, Brygida Gorzeń, Henryk Gajos, Zygmunt Lehman.

W kategorii zespołowej tytuł „Wolontariusza Roku” otrzymał „ Teatr 60+” w składzie:

Danuta Mazur, Barbara Grzybek, Marzena Mikuł – Drabek, Alina Szewczyk, Maria Banaszczyk, Beata Buńka, Walentyna Nowakowska, Grażyna Żmijewska – Domżol, Jolanta Krawczyk, Anna Śledź, Marianna Nowacka – Jarek.

Nominacje do tytułu „ Wolontariusz Roku” w kategorii indywidualnej otrzymali:

Elżbieta Królikowska, Renata Malinowska, Agnieszka Twardowska, Daniela Bida.

Nominacje do tytułu „ Wolontariusz Roku” w kategorii zespołowej otrzymali:

Fundacja „ Piastun” oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Koło w Zabrzu.