Barbórka 2018

04.12.2018

Barbórka jest elementem tożsamości mieszkańców regionu. Powodem do dumy i satysfakcji ludzi ciężkiej, a zarazem odpowiedzialnej pracy. Kultywowanie zwyczajów naszych przodków jest naszą powinnością.

Dlatego w Zabrzu podjęliśmy inicjatywę wpisania Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zakończyły się one sukcesem dzięki czemu obchody zostały wpisane na tę prestiżową listę przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ten sposób ugruntowujemy pamięć o tym, jak przez lata zmieniało się wspólne świętowanie zarówno w aspekcie religijnym, jak też kulturalnym.

Życzę wszystkim Górnikom nieustającej opieki Świętej Barbary, bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza