Szczyt klimatyczny ONZ – COP24

03.12.2018

Wczoraj w Katowicach rozpoczął się Szczyt Klimatyczny ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) – globalna konferencja, podczas której negocjowane będą działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Oficjalne otwarcie szczytu klimatycznego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę nastąpiło dzisiaj.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja Sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

W trakcie poszczególnych sesji ich uczestnicy rozmawiać będą m.in. o wpływie zanieczyszczeń na jakość powietrza i o tym, jak ograniczyć powstawanie smogu; o minimalizacji ryzyk związanych z dekarbonizacją w regionach opartych na węglu, czy też o transformacji węglowej w Polsce.

Swój akcent podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego będzie miało także Zabrze. Podczas sesji „Black to green” zaprezentuje wystąpienie pt. „Black to green in Zabrze – rebranding city strategy with postindustrial heritage”. Prezentacja dotyczyć będzie kontekstu regionalnego i kreowania marki miasta w oparciu o dziedzictwo postindustrialne/turystykę poprzemysłową. Będzie to przykład skutecznie prowadzonego procesu transformacji.

Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach – COP24 potrwa do 14 grudnia. Podczas COP24 mają zostać ustalone zasady ochrony klimatu, tak aby zahamować proces globalnego ocieplenia. Najważniejszym celem szczytu jest planowane przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie, czyli pierwszej w historii międzynarodowej umowy, która zobowiąże wszystkie państwa świata do działań w celu zatrzymania globalnego ocieplenia i ochrony klimatu. Każde państwo zobowiązane będzie do przedstawienia swoich planów na kolejne lata.