Obchody 100 rocznicy obrony Lwowa

26.11.2018

W ubiegły weekend Zabrzański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował w naszym mieście obchody 100. rocznicy obrony Lwowa przed wojskami ukraińskimi. Uroczystość rozpoczęła się 24 listopada o godz. 14.00 mszą świętą, która odprawiona została w kościele pw. św. Anny przy ul. 3 Maja 18.

Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych miasta na czele z wiceprezydentem Zabrza Krzysztofem Lewandowskim, a także organizacji pozarządowych złożyli kwiaty pod krzyżem pamięci i obeliskiem z ziemią z cmentarza Orląt Lwowskich na łyczakowskiej nekropolii. W dalszej części obchodów, w Domu Parafialnym przy Kościele pw. św. Anny w Zabrzu, wystąpił zespół teatralny „Nie przeszkadzaj” ze Szkoły Podstawowej nr 30 oraz Zespół Regionalny „Mikołowianki” pod dyrekcją Androniki Krawiec z Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.

22 listopada 1918 r. wojska ukraińskie zostały wyparte ze Lwowa po ataku obrońców miasta oraz odsieczy Wojska Polskiego. W polskich szeregach walczyło blisko 1,5 tys. młodych ludzi, którzy nie ukończyli 17 roku życia. Nazwano ich „Orlętami Lwowskimi”.

Konflikt ukraińsko-polski narastał od końca XIX w., na sile zaczął przybierać przy końcu I wojny światowej na skutek ukraińskich dążeń niepodległościowych. Sposobna dla Ukraińców sytuacja do przejęcia polskiego Lwowa nadarzyła się w 1918 r., kiedy to następował kres istnienia państwa austrowęgierskiego. Bohaterscy obrońcy Lwowa zniweczyli te plany.