II konferencja naukowa „Węgiel – duchowość”

26.11.2018

W Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu trwa II konferencja naukowa „Węgiel – duchowość” zorganizowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał zastępca prezydent Miasta Zabrze Jan Pawluch. Wykład inauguracyjny poświęcony górnictwu jako metaforze życia wygłosił ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer.

Główną ideą konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy między różnorodnymi aspektami kultury duchowej, a rzeczywistością przemysłową zachodziły zależności oraz w jakim stopniu wpływały na siebie. Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się czy węgiel (rozumiany jako archetyp), na którym wyrosły pokolenia robotników, pomógł wykreować duchowość specyficzną tylko dla tej grupy i czy uprawnione jest używanie terminu „duchowości robotniczej”. Dalej, czy duchowość ta wytworzyła swój praktyczny wymiar w postaci religijności i kultury duchowej, kultury symbolicznej.

Program dwudniowej konferencji dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego:

https://muzeumgornictwa.pl/duchowosc-spirituality/wegiel-duchowosc-2