50-lecie OPP nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej”

26.11.2018

23 listopada, w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu, odbył się „Wieczór Jubileuszowy”, czyli obchody 50-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej” W uroczystości udział wzięli m.in.: zastępca prezydent Zabrza Jan Pawluch wraz z przedstawicielami zabrzańskiego magistratu, wice-przewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko wraz z radnymi, przedstawiciele placówek oświatowych, kultury, rodzice i wychowankowie placówki.

Podczas uroczystości goście składali życzenia oraz podziękowania pracownikom OPP nr 4, którzy na przestrzeni lat z poświęceniem realizowali zadania placówki na rzecz społeczności lokalnej Zaborza. Dzisiaj ta nowoczesna placówka edukacyjna prowadzi zajęcia artystyczne, naukowe , opiekuńczo- wychowawcze, sportowe, językowe i informatyczne z elementami robotyki. Realizuje projekty regionalne i krajowe . W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało OPP4 „CET" tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów”.

"Wieczór Jubileuszowy" uświetniło widowisko artystyczne „Alicja po drugiej stronie lustra” z udziałem uzdolnionej młodzieży i dzieci – uczestników zajęć w OPP 4.