Prezydent Zabrza wręczyła stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom

22.11.2018

W czwartek 22 listopada , w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, zorganizowana została uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Zabrzu. Stypendia przekazała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Z pośród wniosków, które wpłynęły w roku szkolnym 2018/2019, Stypendialna Komisja Rekomendacyjna wyłoniła 10 kandydatów do stypendium. Uczniowie ci wykazali się największymi osiągnięciami. Były to konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty, jak również ogólnopolskie konkursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza przyznała 10 stypendiów oraz jedną nagrodę specjalną dla wybitnie uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazują wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie nauki. W spotkaniu uczestniczyli również Marian Czochara – przewodniczący Rady Miasta Zabrze, dyrektorzy szkół oraz stypendyści i ich rodzice.

19 stycznia 2015 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze”.

Zgodnie z w/w uchwałą stypendium mogą otrzymywać wybitnie uzdolnieni uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy są uczestnikami, laureatami, finalistami konkursów, turniejów, olimpiad międzynarodowych; olimpiad ogólnopolskich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz olimpiad wojewódzkich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Kuratora Oświaty. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów mogą zgłaszać dyrektorzy lub nauczyciele szkół, rodzice lub opiekunowie prawni oraz pełnoletni uczniowie.