Konkurs "Zabrzański Biznesplan" – dotychczasowi Laureaci

22.11.2018

W związku z trwającym naborem biznesplanów w konkursie „Zabrzański Biznesplan” zamieszczamy pierwszą krótką wzmiankę o Laureatach konkursu „Zabrzański Biznesplan”, których jest już szesnastu, Pani Karolinie Jędryszek ze Studia Artystycznego MACIEJ oraz o Pani Kindze Hoffmann-Burdzińskiej z firmy INNORESEARCH.

Karolina Jędryszek – III miejsce w konkursie "Zabrzański Biznesplan 2015"
Od momentu zdobycia III miejsca w konkursie Zabrzańskim Biznesplanie w Studiu Artystycznym Maciej powstało kilka grup Małych Medyków, czyli dzieci systematycznie szkolących się w zakresie zagadnień związanych z anatomią, fizjologią, patologią i pierwszą pomocą.
Przeprowadzono około kilkadziesiąt warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i kilkaset godzin zajęć dla dorosłych.
Nagroda związana ze zdobyciem III miejsca w konkursie pozwoliła na zakup sprzętu, materiałów, plansz dydaktycznych oraz fantomów do pierwszej pomocy niezbędnych do prowadzeni zajęć dla najmłodszych.
Nieustannie wiele firm, stowarzyszeń, fundacji, placówek oświatowych prosi o przedstawienie oferty związanej z innowacyjnym szkoleniem z pierwszej pomocy dla dzieci. Program zajęć Mali Medycy zdobył wielu swoich zwolenników.
Zanotowano duży wzrost poziomu wiedzy z zakresu czynności ratunkowych, jak i teorii związanej z udzielaniem pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu wśród dzieci.
Dodatkowe informacje na temat firmy Studio Artystyczne MACIEJ znajdują się na stronie internetowej http://studiomaciej.pl/

Kinga Hoffmann-Burdzińska – III miejsce w konkursie "Zabrzański Biznesplan 2016"
Pani Kinga wzięła udział w konkursie jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej i w dniu 5 czerwca 2017 roku Firma Innoresearch została zarejestrowana.
Działania firmy Innoresearch polegać miały na realizacji badań na zlecenie przedsiębiorstw, obejmujących np. zarządzanie przedsiębiorstwem czy potrzeby szkoleniowe. Mocną stroną Pani Kingi jest m.in. wiedza i doświadczenie oraz dostęp do unikalnych narzędzi badawczych.
W pierwszym półroczu działalności Innoresearch:
– przygotowano kilka raportów z analiz wybranych rynków,
– opracowano model kompetencyjny dla polskiej firmy z branży oświetleniowej,
– opracowano mapę procesów dla obsługi kadrowo-płacowej.
Poza wymienionymi inicjatywami badawczymi Innoresearch ubiegał się o dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój PARP i w styczniu 2018 roku otrzymano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania.
Pani Kinga Hoffamnn-Burdzińska wspólnie z Panią Iloną Pawełczyk są autorkami książki „Model IN-OUT”, której premiera miała miejsce 17 sierpnia br. Książka porusza istotną problematykę rozwoju osobistego, a szczególnie poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące potrzeb rozwojowych. Zaprezentowano w niej także autorski model IN-OUT™, który jest w trakcie procesu objęcia go ochroną patentową.
Dodatkowe informacje na temat firmy Innoresearch znajdują się na stronie internetowej www.innoresearch.pl