Dzień Pracownika Socjalnego 2018

21.11.2018

21 listopada, w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu, odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Pomoc społeczna to jedno z najważniejszych zadań stojących przed zabrzańskim samorządem. Pracownicy socjalni efektywnie włączają się w opracowywanie skutecznych metod profilaktyki i przeciwdziałania wielu problemom społecznym.

Z tej okazji Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza złożyła życzenia pracownikom socjalnym, dziękując im za ich pracę i zaangażowanie.

– Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za tę otwartą postawę i serce włożone w wypełnianie codziennych obowiązków – stwierdziła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W dniu Waszego święta życzę nieustającej energii, konsekwencji w działaniu i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć służących zabrzanom i Zabrzu. Pracownik socjalny kieruje się empatią i troską o drugiego człowieka. W sposób szczególny dziękuję dziś za efektywne włączanie się w realizację zadań w zakresu pomocy społecznej – dodała prezydent Zabrza.

Warto podkreślić, że w naszym mieście opieką społeczną otoczonych jest ponad 8 tys. osób. W ostatnich latach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował wiele projektów finansowanych z budżetu miasta oraz bezzwrotnych środków zewnętrznych pozyskanych przez samorząd. Wśród nich należy wskazać na 23 miliony złotych, które zostały przeznaczone na projekty aktywizujący społeczność lokalną. Jednym z wymiernych efektów działania w zakresie rewitalizacji społecznej miasta jest zmniejszenie bezrobocia z poziomu 24 proc. do 6,6 proc procent.

Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody oraz awanse zawodowe. Nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego otrzymały 24 osoby, natomiast awanse zawodowe – 15 osób. O oprawę artystyczną zadbali podopieczni świetlicy środowiskowej, którzy przygotowali scenki oparte na motywach ze znanych i lubianych bajek.