Nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

20.11.2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: 26 – 28 listopada 2018 r.

Kwota dotacji: do 22 500,00 zł

Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilości punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobligowana będzie do udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.

Miejsce składania kompletnych wniosków: osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.01 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.

Dokumenty do pobrania na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Formy wsparcia" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.