Konkurs „Zabrzański Biznesplan” – pozostało 12 dni!

19.11.2018

Pozostało jeszcze 12 dni na dostarczenie lub przesłanie pocztą biznesplanów, które będą uczestniczyć w tegorocznej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”.

Formularze można składać do dnia 30.11.2018 r.:
– osobiście w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości do godziny 15:30,
– za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania w placówce pocztowej tj. 30.11.2018 r.).

Fundatorami nagród dla Uczestników konkursu są banki, firmy i instytucje od wielu lat funkcjonujące na rynku. Nagrody finansowe to 40 tys. zł! A łącznie pula nagród wynosi około 150 tys zł.

Lista Fundatorów nagród dostępna jest pod adresem: http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2018/fundatorzy-nagrod-i-nagrody

Szczegółowych informacji udziela Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Powstańców Śląskich 3, nr tel. 32 2739775, e-mail: zcrp@um.zabrze.pl
http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan

Zapraszamy do udziału w konkursie!