Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji zwiększającej składki ZUS dla najlepiej zarabiających

16.11.2018

Trybunał Konstytucyjny 13.11.2018 r. orzekł o niezgodności z konstytucją nowelizacji znoszącej limit składek płaconych do ZUS przez osoby z najwyższymi zarobkami. Elementem, który zdecydował o uznaniu nowelizacji za niezgodną z Konstytucją były nieprawidłowości podczas głosowania nad ustawą w Senacie. Znowelizowane przepisy znosiły obecnie obowiązujące limity w wysokości składek na ZUS.

Przypomnijmy, że obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. Po tym wyroku TK limit nie zostanie zniesiony 1 stycznia 2019 roku.