Projekt "Ścieżka Kopernika w Zabrzu"

16.11.2018

Jesteś uczniem lub uczennicą liceum lub technikum w Zabrzu i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej?

Projekt "Ścieżka Kopernika w Zabrzu" obejmuje przeprowadzenie zajęć dla uczniów liceów i techników zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze,
z wykorzystaniem metody "Project Based Learning" oraz "Peer-led team learning". Metody te zakładają nauczanie przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez niewielkie grupy uczniów, przy wsparciu facilitatora – wykładowcy wspomagającego proces komunikacji. Podstawowym założeniem tych metod jest stworzenie warunków do uczenia się przez współpracę w grupach. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Biomedycznej,
w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych. Podsumowaniem pracy uczniów będzie konkurs na najlepszy
z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

Partnerem w projekcie jest Miasto Zabrze. Koordynatorem działań z ramienia Politechniki Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na stronie: http://www.kariera.polsl.pl/SciezkiKopernika/SK_Zabrze_IB/SK_Zabrze_IB.htm