Wraca postępowanie gospodarcze

09.11.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło najnowszą wersję nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Nowela przewiduje powrót postępowania w sprawach gospodarczych. Specjalny tryb, w którym mają być rozstrzygane spory cywilne pomiędzy przedsiębiorcami to nie nowy pomysł. Taki odrębny tryb funkcjonował w sądach do reformy k.p.c. z 2012 r.

W sprawach gospodarczych mają być krótsze terminy na dokonanie czynności procesowych, nie będzie możliwa zmiana powództwa.

Nowelizacja przewiduje prymat dowodu z dokumentu nad dowodem z zeznań świadków.

Wyższe mają być opłaty sądowe.

Wszystko służyć ma przyspieszeniu postępowania. Ostateczny kształt zmian poznamy po ich uchwaleniu przez Parlament.