Zabrze przestrzenią rozwoju

"Wolontariusz Roku 2018" – czekamy na zgłoszenia!

08.11.2018

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2018 ”, który ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście do 27 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, pokój 207, tel.: 32 373-34-67) z dopiskiem „ Wolontariusz Roku 2018” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Brodzińskiego 4, tel.: 32 271-04-74).

W załączeniu:
– kupon zgłoszeniowy,
– wzór uchwały zarządu,
– oświadczenia i klauzula informacyjna ( dotyczy osób niepełnoletnich),
– oświadczenia i klauzula informacyjna ( dotyczy osób dorosłych),
– regulamin konkursu.