Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs "Zabrzański Biznesplan" – zgłoszenia Uczestników już spływają! Nie zwlekaj z przesłaniem swojego pomysłu na biznes!

07.11.2018

Jeszcze tylko do końca listopada czekamy na zgłoszenia biznesplanów w szóstej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Pomysły biznesowe można składać osobiście w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie "Nie otwierać przed dniem 30.11.2018 r.".

Na Uczestników konkursu czekają cenne nagrody, których Fundatorami są banki, firmy i instytucje od wielu lat funkcjonujące na rynku.

Już ponad 30 Partnerów zaoferowało nagrody o łącznej puli w wysokości około 150 tys zł.

Nagrody finansowe to 40 tys. zł!

Lista Fundatorów nagród dostępna jest pod adresem: http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2018/fundatorzy-nagrod-i-nagrody

Szczegółowych informacji udziela Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Powstańców Śląskich 3, nr tel. 32 2739775, e-mail: zcrp@um.zabrze.pl http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan

Zapraszamy do udziału w konkursie! Wykorzystaj swoją szansę!