UWAGA !!! Ostrzegamy przed "fałszywymi pracownikami" Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

06.11.2018

Otrzymaliśmy sygnały o oszustach, którzy podają się za pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP), celem wymuszenia na przedsiębiorcach i/lub ich pracownikach złożenia podpisów na dokumentach dotyczących realizacji usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że pracownicy WUP w Katowicach nie uczestniczą w procesie rekrutacji do projektów realizowanych w ramach PSF.

To Operatorzy i ich Partnerzy (czyli podmioty, które zostały wybrane do realizacji PSF) odpowiadają za:

nabór i rekrutację przedsiębiorstw,
zawieranie umów wsparcia z przedsiębiorcami,
rozliczenie usługi rozwojowej,
wypłacanie środków finansowych Wykonawcy usługi rozwojowej,
monitoring realizacji wsparcia (weryfikacja, czy np. szkolenia faktycznie się odbywają).

W przypadku wystąpienia podobnych sytuacji zalecamy:

! Sprawdź upoważnienie danych osób do wykonywania określonych czynności.

!! Zażądaj okazania legitymacji służbowej.

!!! Zadzwoń do Wojewódzkiego Urząd Pracy w Katowicach, Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 032 757 33 11 i dopytaj.