Nieodpłatna pomoc prawna w listopadzie

05.11.2018

Informujemy, że w listopadzie 2018 r. bezpłatne porady prawne będą udzielane dodatkowo w godzinach:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16
08.11.2018 r. (czwartek) ÷ godz. 8.00 – 20.00
14.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 8.00 – 20.00
16.11.2018 r. (piątek) ÷ godz. 8.00 – 20.00

Program Aktywności Lokalnej w Zabrzu , ul. Bytomska 82
16.11.2018 r. (piątek) ÷ godz. 11.30 – 15.30
26.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 11.30 – 15.30

Dzielnicowy Ośrodek Kultury, ul. Dorotki 3
05.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 12.00 – 18.00
07.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 12.00 – 18.00
09.11.2018 r. (piątek) ÷ godz.13.00 – 19.00
13.11.2018 r. (wtorek) ÷ godz. 13.00 – 18.00
14.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 13.00 – 18.00
19.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 12.00 – 18.00
21.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 12.00 – 18.00

Dom Harcerza, ul. Wolności 350 A
05.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
06.11.2018 r. (wtorek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
07.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 16.00 – 21.00
08.11.2018 r. (czwartek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
09.11.2018 r. (piątek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
13.11.2018 r. (wtorek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
14.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 16.00 – 21.00
19.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
20.11.2018 r. (wtorek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
21.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 16.00 – 21.00
26.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 16.00 – 21.00
27.11.2018 r. (wtorek) ÷ godz. 16.00 – 21.00

Powiatowy Urząd Pracy, Pl. Krakowski 9
05.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 10.00 –15.00
06.11.2018 r. (wtorek) ÷ godz. 10.00 – 15.00
07.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 10.00 – 15.00
08.11.2018 r. (czwartek) ÷ godz. 10.00 – 15.00
09.11.2018 r. (piątek) ÷ godz. 10.00 – 15.00
13.11.2018 r. (wtorek) ÷ godz. 10.00 – 15.00
14.11.2018 r. (środa) ÷ godz. 10.00 – 15.00
19.11.2018 r. (poniedziałek) ÷ godz. 10.00 – 15.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 3 Maja 93 a
09.11.2018 r. (piątek) ÷ godz.10.00 – 15.00
16.11.2018 r. (piątek) ÷ godz. 9.00 – 15.00
23.11.2018 r. (piątek) ÷ godz. 9.00 – 15.00
30.11.2018 r. (piątek) ÷ godz. 9.00 – 15.00

Szczegółowe informacje o systemie bezpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/