Zabrze przestrzenią rozwoju

Za nami spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"

31.10.2018

30 października, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, odbyło się spotkanie informacyjne w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Uczestniczyli w nim m.in.: Elżbieta Kisiel – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba oraz mieszkańcy naszego miasta.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów – na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu.

W trakcie spotkania prezentowane były założenia programu, omawiano rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, przedstawiono też sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Program rozpoczął się we wrześniu br., a realizowany będzie do 2029 r.

Spotkanie było też okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z programu. Prowadzący spotkanie eksperci przedstawili również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” na: www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce „Program CZYSTE POWIETRZE”.