Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

19.10.2018

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w tym roku w naszym mieście 16 października. Podczas gali zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca uhonorowano najbardziej zaangażowanych przedstawicieli zabrzańskiej oświaty.

W uroczystości udział wzięli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara wraz z radnymi, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, dyrektor gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Jacek Tarkota, przedstawiciele duchowieństwa, a także Marcin Kost, kierownik elektrociepłowni FORTUM. Wśród gości znaleźli się emerytowani dyrektorzy, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych oraz wszystkich placówek oświatowych działających na terenie miasta Zabrze.

Galę otwarła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która podziękowała całej społeczności oświatowej za zaangażowanie w edukowanie najmłodszego pokolenia zabrzan, a także pogratulowała znakomitych osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Podczas spotkania wyróżnieni nauczyciele odebrali listy gratulacyjne i nagrody za rzetelną i profesjonalną pracę oraz pasję, zamiłowanie i indywidualne podejście do młodego człowieka.

Tytuł Honorowego Profesora Oświaty w 2018 roku został nadany Marzenie Oterman – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 5, doradcy metodycznemu, twórcy programów autorskich, wielkiemu entuzjaście edukacji. Ten najwyższy, honorowy tytuł w środowisku nauczycielskim, nadawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty. Podczas Gali Marzena Oterman odebrała z rąk prezydent miasta Małgorzaty Mańki – Szulik list gratulacyjny. 

Medale Komisji Edukacji Narodowej zostały nadane piętnastu zabrzańskim pedagogom. Te odznaczenie otrzymali: Kornelia Czyba, Bożena Owczarzak, Dorota Szybowska,Joanna Chrząszcz, Barbara Dziubak-Skotniczna, Anita Hnatyszyn, Aleksandra Kobus, Krystyna Pilch, Mariola Wójcik-Trzepałka, Róża Mordyńska, Agnieszka Macuska-Kozioł, Róża Batog, Anna Graczyk, Urszula Ritau, Tomasz Przybyła.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 2018 roku trafiły do rąk 7 dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich szkół. Nagrody otrzymali: Janina Grzegrzółka, Mariola Jakubiec-Gawron, Mirosław Mendecki, Aleksandra Marian, Katarzyna Stachyra, Danuta Lee,  Katarzyna Fic.

Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty odebrali: Marian Kitel, Lucyna Kubicka, Tomasz Grzywacz, Gabriela Bednarczyk-Mocek.

Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za szczególne i wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, artystycznej i wychowawczej otrzymało 60 osób, Nagrody Zespołowe Prezydenta Miasta Zabrze za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i artystycznej, ale również za dobrą współpracę i współdziałanie odebrało 14 zespołów. Podczas uroczystości wręczono również Wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze.