35-lecie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego

19.10.2018

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu obchodzi w tym roku 35-lecie istnienia. Z tej okazji placówka zorganizowała dzisiaj uroczystość, podczas której cała społeczność szkolna oraz zaproszeni gościa świętowali urodziny szkoły. Ważnym momentem uroczystości było przekazanie uczniom przez przedstawicieli Rady Rodziców nowego sztandaru szkoły.

Wśród gości przybyłych na jubileuszowe obchody nie zabrakło prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, naczelnik Wydziału Oświaty Ewy Wolnicy, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty Jacka Tarkota, przewodniczącego Rady Miasta Zabrze Mariana Czochary wraz zabrzańskimi radnymi, przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych, a także licznie zgromadzonej społeczności szkolnej, w tym byłych dyrektorów placówki, emerytowanych nauczycieli, obecnego grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.

W tym wyjątkowym dniu gratuluję wszystkich pracownikom szkoły pracy wykonanej na rzecz tej placówki. To dzięki waszemu zaangażowaniu dzieci mogą rozwijać się w tak dobrych i przyjaznych warunkach – mówiła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zabrzu to jedna z najmłodszych szkół na terenie miasta. Jej uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz miejskich, oświatowych oraz głównego wykonawcy „Gazobudowy”, rodziców i uczniów nastąpiło 1 września 1983 r. Dyrektorem nowej placówki został Wojciech Szlęk a jego zastępcą – Anna Sielicka. Od 1 września 2012 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Sabina Tatz. W zabrzańskiej placówce realizowanych jest wiele projektów i programów edukacyjnych wspierających rozwój dzieci. Szkoła kładzie duży nacisk na zajęcia sportowe, dzięki czemu uczniowie mogą się pochwalić sukcesami w różnych dyscyplinach.