VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

18.10.2018

17 października, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, rozpoczął się VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Miasto Zabrze jest samorządowym partnerem Kongresu.

– Przedsiębiorcy reprezentujący sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywają wyjątkowo ważną rolę w rozwoju naszego regionu. Regionu, który ma olbrzymi potencjał i może śmiało konkurować z innymi silnymi gospodarczo regionami w Europie – twierdzi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Przedstawiciele Miasta Zabrze, samorządowego partnera Kongresu, wezmą udział w roli ekspertów w dzisiejszym panelu pn. „Zrównoważone miasta. Tu chce się żyć”. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. tego jak zarządzać miastem aby było przyjazne dla mieszkańców i środowiska, a także roli mieszkańców w zrównoważonym rozwoju miasta. Jutro wystąpią natomiast w panelu „Gospodarka odpadami. Kluczowe wyzwanie i palące problemy”, podczas którego eksperci rozmawiać będą m.in. o kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, czy też o planowanych zmianach prawnych i systemowych w gospodarce odpadami.

Głównym tematem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest oczywiście mała i średnia przedsiębiorczość jako najważniejszy sektor polskiej gospodarki. W trakcie tych trzech dni o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą zarówno osobistości ze świata polskiej nauki, polityki i gospodarki, jak i delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane jest w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.
Siedem ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

Więcej informacji nt. VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw na: www.ekmsp.eu