Miejski Ogród Botaniczny zaprasza

18.10.2018

W zabrzańskim ogrodzie botanicznym zakończono pierwszy etap prac związanych z budową ścieżki edukacyjnej.

Jesienią zwiedzający mogą skorzystać z nowych urządzeń i tablic informacyjno-edukacyjnych, a także gier terenowych z elementami ruchowymi. Projekt „Budowa ścieżki edukacyjnej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach zadania docelowo utworzona zostanie ścieżka edukacyjna, która przebiegać będzie po całym obszarze ogrodu, w każdej z jego części: leśno-edukacyjnej, systematyczno-użytkowej, krajobrazowej oraz gospodarczo-ogrodniczej, dzięki czemu osoby odwiedzające MOB będą miały możliwość zapoznania się z różnorodnością zagadnień tematycznych, powiązanych z odrębnymi siedliskami innych części ogrodu.

Zgodnie z założeniami projektu ścieżka powinna być gotowa w terminie do 15 maja 2019 r. Łaczny koszt wszystkich prac to ponad 110 tys. zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie ponad 75 tys. zł.

Ogród w jesiennej aurze można zwiedzać do końca października, serdecznie zapraszamy!