Konsultacje Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 29.10.2018 r. w Zabrzu

18.10.2018

Urząd Miejski w Zabrzu oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach ponownie zapraszają na bezpłatne konsultacje Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje będą udzielane w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3 w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30.

Konsultacje dotyczą możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.

Kontakt bezpośredni:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
Tel. 32 77 40 172, – 193, -194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl