Trwają konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji Centrum Przesiadkowego w Zabrzu

16.10.2018

W Zabrzu powstanie centrum przesiadkowe i będzie to jedna z największych zasięgiem inwestycji drogowych w całej historii miasta. Miejsce jego budowy będzie zależało od samych mieszkańców, którzy w ankietach wskażą swoje propozycje.

W pierwszej kolejności zostanie opracowany Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej Miasta Zabrze. Będzie to dokument strategiczny, na podstawie którego podjęta będzie decyzja inwestycyjna w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu transportowego w mieście. Poprzedzą ją szczegółowe badania i analizy dotyczące transportu publicznego i samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego, transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Badania ankietowe są prowadzone zarówno w instytucjach publicznych, zakładach pracy, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. Dotyczą preferencji wyboru środka transportu, oceny zaspakajania potrzeb przewozowych w zakresie częstotliwości, czasu i kosztów przejazdu, standardu podróżowania oraz systemu informacji pasażerskiej istniejącej komunikacji. W ankietach zawarte są pytania także o kryteria wyboru środka transportu: koszt, czas przejazdu, niezawodność, dostępność przestrzenna, bezpieczeństwo.

Badanie terenowe, prowadzone przez ankieterów, rozpoczęły się 1 października i potrwają do 30 listopada.

Ankiety można wypełnić także on-line klikając w poniższe linki:
https://wypelnij.online/628566 – dla mieszkańców Zabrza

https://wypelnij.online/427653 – dla osób mieszkających poza Zabrzem, ale podróżujących po Zabrzu.

UWAGA! Swoje sugestie można zgłosić także bezpośrednio biorąc udział w konsultacjach społecznych, które odbędą się 22 listopada, o godzinie 16.00, w sali 100 przy ul. Wolności 286 (1 piętro).

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4QNs0xWPgDJCTY2ha8k-8YDZelJexTBbPbk9pHpIabDXOw/viewform