Zabrze przestrzenią rozwoju

Dzień Edukacji Narodowej 2018

15.10.2018

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto całej szkolnej społeczności. Z tej okazji wszystkim zabrzańskim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą, dalszych sukcesów zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Oświata w Zabrzu stanowi bezsprzeczny priorytet w działaniach samorządu. Edukacja to bowiem sfera o wyjątkowym znaczeniu dla przyszłości naszego miasta. Dlatego od lat przekazujemy znaczące środki z budżetu na tworzenie właściwych warunków pracy w oświacie. Realizujemy także program modernizacji obiektów służących nauczycielom i uczniom. Pozyskujemy wreszcie fundusze zewnętrzne na realizację projektów aktywizacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

Przyjmijcie wyrazy uznania za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odkrywanie pasji i szlifowanie talentów kolejnych pokoleń Zabrzan.

Gratuluję dorobku zawodowego oraz osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej, która przyczynia się do wzbogacenia potencjału społecznego naszego miasta.

Dziękuję za zaangażowanie i serce, z jakim pracujecie na rzecz zabrzańskiej młodzieży.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza