Działania realizowane w Zabrzu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 15 – 21 października 2018

15.10.2018

I. „ZAWÓD OD KUCHNI”
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawowych
Termin: 18.10.2018, od godz. 8.00 do godz. 15.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu,
Plac Warszawski 6 (aula)
Organizator:
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
„Zawód od kuchni”, to idea stworzona z myślą i w trosce o młode pokolenie, by umożliwić im rozwijanie marzeń oraz pomagać w wyborze zawodu. Spotkanie i rozmowa z osobą wykonującą konkretny zawód pozwala na weryfikację swojej wiedzy i wyobrażeń dotyczących pracy na określonym stanowisku.
Zgłoszenia do 12.10.2018 u doradców zawodowych PUP (Anita Orlik, Daria Nawrot) tel: (32) 277-90-09
II. EKONOMICZNA GRA PLANSZOWA „CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU”
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych
Termin: 16.10.2018, godz. 9.00
Miejsce: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3-go Maja 95
Organizatorzy:
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
Zgłoszenia zespołów – do 12.10.2018 do godz. 10.00 na adres: otk.zabrze@gmail.com
Zasady uczestnictwa w grze umieszczone są w załączniku do programu.
III. ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
1. Warsztaty „Własny biznes – drogą do sukcesu”
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Termin realizacji: 19.10.2018, godz. 8.30 lub godz. 10.00
Miejsce: Siedziba ZCRP ul. Powstańców 3
Organizator: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (UM Zabrze)
Zgłoszenia uczniów lub klas oraz dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora: tel. (32) 273-97-70
2. Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
Termin realizacji: wg zgłoszeń
Miejsce: Siedziba PPP ul. 3 Maja 91
Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu
Zgłoszenia uczniów oraz dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora: tel. (32) 271-19-51
3. Szkolenie „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego na podstawie nowego rozporządzenia z 16.08.2018 r.”
Adresaci: szkolni doradcy zawodowi
Termin realizacji: 10.10.2018, godz. 12.30
Miejsce: Siedziba PPP ul. 3 Maja 91
Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu
IV. KIERMASZ OFERT PRACY
Oferty pracy dorywczej i sezonowej. Możliwość zarejestrowania się w bazie danych uczestniczących w kiermaszu jednostek i instytucji.
Termin: 15.10.2018, godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1-go Maja 12
Organizatorzy:
 Punkt Pośrednictwa Pracy OHP z Zabrza
 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
 Centrum Edukacji w Zabrzu
V. DNI OTWARTE PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
Dni otwarte pracowni przedmiotów zawodowych w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych będą mogli zapoznać się z pracowniami, w których można zdobyć/nauczyć się niezbędnych umiejętności do wykonywania wybranego zawodu.
Szkoła/placówka
Prezentowane pracownie
Terminy
Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
pracownie: hotelarska, turystyczna, logistyczno-transportowe
17-18.10.2018
g: 9.00 – 15.00
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
pracownie: budowlane, mechaniczna, geodezyjna, grafiki cyfrowej, reklamy, CNC
możliwość poznania efektów praktyk zagranicznych (Hiszpania)
17-18.10.2018
g: 10.00 – 16.00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu
pracownie: logistyczna, ekonomiczna, handlowa, fryzjerska, usług kosmetycznych oraz symulator jazdy samochodem pod wpływem różnych używek (pokaz przygotowany przez Żandarmerię Wojskową z Krakowa)
16.10.2018
g: 9.30 – 14.00
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
ul. 3 Maja 95

Zespół Pracowni Technicznych – pracownie: elektromechaniczna, montażu, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, blacharska, samochodowe, elektryczno – elektroniczna
17-18.10.2018
g: 8.30
g: 10.00
g: 11.30
Hala Nowych Technologii:
 pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CAD-CAM,
 pracownia instalacji sanitarnej Roca
 pracownia odnawialnych źródeł energii FORTUM
 pracownia samochodowa nowych technologii
Zespół Pracowni Usługowych: pracownia fryzjerska, kosmetyczna, hotelarska i obsługi turystycznej.
Zespół Pracowni Budowlanych (ul. Zwrotnicza 11) – pracownie: instalacyjna, montażu suchej zabudowy, malarsko-tapeciarska, murarsko – tynkarska, montażowa
17.10.2018 – g: 9.00 – 14.00
18.10.2018 – g: 8.30 – 12.00
Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu
pracownie gastronomiczne
16.10.2017 – g: 9.00 – 13.00
pracownie weterynaryjne
16.10.2017 – g: 9.00 – 11.00
Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu
pracownia elektryczna,
pracownia interdyscyplinarna,
pracownia komputerowa
17.10.2018 – g: 11.30 – 16.00
17.10.2018 – g: 12.00 – 16.00
17.10.2018 – g: 10.40 – 14.20
Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Zabrzu
pracownie samochodowe
15-19.10.2018
g: 9.00 – 15.00
pracownia fryzjerska
17.10.2018 – g: 8.00 – 11.30
18.10.2018 – g: 12.30 – 15.00
19.10.2018 – g: 10.30 – 14.00
Zespół Szkół Nr 10 w Zabrzu
pracownie: informatyczne i elektroniczne
17.10.2018
g: 9.00 – 15.00
Centrum Edukacji w Zabrzu
pracownie informatyczne, Odnawialnych Źródeł Energii, chłodnictwa i klimatyzacji
15-17.10.2018
g: 9.00 – 14.00
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych szkół.
Zgłoszenia uczniów klas gimnazjalnych lub klas VII i VIII prosimy kierować do:
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, tel. 32 370-15-99, e-mail: sekretariat@ckp.zabrze.pl
 Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13 tel. 32-271-52-37; e-mail: doradca_spozywcza@wp.pl
(kontakt z doradcą zawodowym – Robert Pendziałek tel. 508-948-588) Chętne grupy do udziału w warsztatach gastronomicznych „DOTKNIJ ZAWODU” zapraszamy w innym terminie.
 Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58 tel. 32 278-55-79; e-mail: sekretariat@zs17zabrze.com
 Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu, ul. 3-go Maja 118 tel. 32 271-29-15, e-mail: poczta@zs3zabrze.pl
 Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58, tel. 32 271-27-67; e-mail: e-mail: jelipina@interia.pl
 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Pl. Traugutta 1 tel. 32 271-48-23, 533-148-517; e-mail: sekretariat@zseu.zabrze.pl
 Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4 tel. 32 275-26-87; e-mail: e-mail: sekretariat@zsms.com.pl
 Zespół Szkół Nr 10 w Zabrzu, ul. Chopina 26 tel. 32 271-11-77; e-mail: e-mail: school@zs10.zabrze.pl
 Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12 tel. 32 271-05-53; e-mail: szok.ce.zabrze@interia.pl
Uwaga! Przy zgłoszeniach mailowych w tytule e-mail’a prosimy o dopisek OTK
Dzień otwartych pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu
Adresaci: Uczniowie klas gimnazjalnych szkół specjalnych bądź uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego
Termin realizacji: 18.10.2018 (czwartek) w godzinach 900 – 1300
Zgłoszenia uczniów lub klas oraz szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora (tel/fax (032) 271-87-70, e-mail:zss42.zabrze@wp.pl).
VI. KONKURSY
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach z zakresu zawodoznawstwa i przedsiębiorczości. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody. Regulaminy konkursów zostaną przesłane bezpośrednio do placówek i szkół.
1. Konkurs plastyczny „Wiem, kim chcę być – by szczęśliwie żyć”
Adresaci: Dzieci w wieku 5-9 lat (przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej)
Termin realizacji: 16.10 – 6.11.2018
Organizatorzy:
 Przedszkole nr 12 w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (d. Gimnazjum nr 24)
2. Konkurs literacki pod hasłem: „Porywająca historia mojego sukcesu”
Adresaci: Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
Termin realizacji: 16.10 – 6.11.2018
Organizatorzy:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (d. Gimnazjum nr 24)
3. Konkurs literacki pod hasłem: „Zacznij od siebie. Bądź architektem swojego szczęścia”
Adresaci: Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
Termin realizacji: 16.10 – 6.11.2018
Organizatorzy:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (d. Gimnazjum nr 24)
4. Konkurs fotograficzny pt.: „Stuletnia architektura – zabrzański kalejdoskop firm”
Adresaci: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin realizacji: 16.10 – 6.11.2018
Organizator:
 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (d. Gimnazjum nr 24)
5. Konkurs multimedialny „Zaprojektuj swoją idealną przyszłość”
Adresaci: Uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
Termin realizacji: 16.10 – 6.11.2018
Organizatorzy:
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (d. Gimnazjum nr 24)
 Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa
 Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu